Norrsundets hamn

Projekt – Miljötillstånd och detaljplan

Kontrollbolaget har fått uppgiften att projektleda tillståndsprövnings- och detaljplaneprocesserna åt Colabitoil Production AB och Norrsundets Hamn AB.

Sofia Jakobsson

Byggnadsingenjör -
Arkitektur och miljö

 • Industrilokal
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Tekniskt stöd

  Kund:
  - Norrsundets Hamn AB

  År:
  - 2020-2022