Forsmark Kraftgrupp AB

Pojekt – Industri – Nybyggnation

Kontrollbolaget hade uppdraget projekteringsledning byggkonstruktion av nybyggnation av större projekt (ca 500 msek).

Viktor Lundin

VD och Grundare

 • Industrilokal
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Projekteringsledning

  Kund:
  - Forsmark kraftgrupp AB

  År:
  - 2018-2022


   

  2018 var för Forsmark det tredje bästa produktionsåret sedan starten och för andra gången har samtliga block producerat över 8 000 gigawattimmar, GWh.

  Under året stod det även klart att Forsmarks kärnkraftverk har levererat över 800 terawattmmar, TWh, till det svenska kraftnätet sedan den första reaktorn togs i drift 1980.

  Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 75 GWh dagligen. Våra tre reaktorer står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen. Det är tillräckligt med el för att försörja hela Stor-Stockholm tre gånger om varje år.

  TWh betyder terawattimme och 1 TWh är lika med en miljard kilowattimmar, KWh.

  Läs mer på vattenfall.se