Villa Bränt trä

Fjällhus i bränt trä

Om projektet

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att projektera K, samt bistå med rollen Kontrollansvarig för en helt fantastisk fjällvilla i Edsåsdalen, Jämtland.

Oliver Nexén

Byggnadsingenjör -
Konstruktion & beräkning

 • Fjällhus
 • Villa
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Konstruktion
  - Kontrollansvar

  Kund:
  - Privatperson

  År:
  - 2019/2020