76 Hektar

Projekt – Fastighetsutveckling

Kontrollbolaget driver planprocessen och utveckling av en fastighet på 76 hektar för fastighetsägarens räkning.

Objektet är en fastighet på 76 hektar som skall utvecklas med näringsverksamhet och bostäder.

Viktor Lundin

VD och Grundare

 • Stadsutveckling
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Arkitektur
  - Konstruktion
  - Kontrollansvar
  - Tekniskt stöd

  Kund:
  - Privatperson

  År:
  - Pågående