Sofia och Sofia förstärker Kontrollbolaget

Nu förstärker vi vårt team med ytterligare två vassa resurser. Låt oss presentera Sofia och Sofia! För att reda ut vem som är vem så är det Sofia Jakobsson och Sofia Eliasson som kliver in och därmed breddar Kontrollbolagets kompetens ytterligare.

Sofia Jakobsson


Sofia Jakobsson blir en del av teamet från och med mars i år. Närmast kommer hon från Gävle kommun där har hon arbetat som byggnadsinspektör med hantering av bygglov från ansökan till färdig byggnad. Sofia har arbetat mycket med plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler vilket gett fördjupade kunskaper inom detta. Ett perfekt tillskott för oss!

Hur tycker du det ska bli att arbeta hos Kontrollbolaget?

Det ska bli spännande att komma från den kommunala sidan av byggnationer till den privata, och framförallt Kontrollbolaget som verkligen satsar och tänker framåt.  Jag gillar att vara med hela vägen och det känns perfekt då Kontrollbolaget erbjuder tjänster från ritbord och rådgivning till Kontrollansvariga och deras uppdrag.

Vad ser du för utmaningar för dig och för företaget 2019?

På Kontrollbolaget kommer jag arbeta med projektledning, projekteringsledning och kontrollansvar enligt PBL. Här ser jag möjligheter för min egen del att utvecklas då vissa delar kommer att vara nya för mig. Kontrollbolaget är i en starkt tillväxtfas just nu och det är aktuellt med både nyanställningar och nya lokaler, vilket ofta är en tillfällig utmaning internt när man jobbar parallellt med dem bitarna.

Vad kommer du att tillföra kontrollbolaget?

Kontrollbolaget är ett företag på uppgång med flera nya projekt och spännande saker på gång. Det känns fantastiskt roligt att få vara en del i detta och jag hoppas självklart på att jag ska kunna bidra till och vara med och utveckla den verksamhet som finns idag.

”Det är ingen som kommer ihåg en fegis” – Citatet kommer från min pappa och jag har alltid haft det med mig, att man alltid ska våga prova!

Sofia Eliasson


 Sofia Eliasson är vår Konsult inom verksamhetsutveckling och kommer hjälpa oss med uppdatering av stålbyggarens verksamhetssystem.

Sofias har goda kunskaper om regelverk, föreskrifter och standarder. Hennes specialistområde är svetsning och kvalitetssäkring för svetsande produktion. Som revisionsledare och ansvarig för certifiering på tidigare arbetsplatsen Kiwa Inspecta har Sofia skaffat sig en god erfarenhet av svensk industri och dess verksamhetssystem. Genom hennes roll som ansvarig för tjänsten Stålbyggnadskontroll har hon en mycket god inblick i byggbranschen.

Hur tycker du det ska bli att arbeta som partner till Kontrollbolaget?

Jag tycker det ska bli mycket spännande och inspirerande. Kontrollbolaget är ett företag med en härlig entreprenörsanda. Företaget växer och utvecklas i väl genomtänkta steg. Ser fram emot att få bli en i detta härliga gäng.

Vad ser du för utmaningar för dig och för företaget 2019?

De utmaningar jag ser i de projekt som jag eventuellt kommer att bli delaktig i är att nå ut till och övertyga byggherrar och smidesföretag om vilket förträffligt verktyg QMP1090 är. Men självklart också att nå ut och erbjuda mina konsulttjänster.

Vad kommer du att tillföra kontrollbolaget?

Det jag kommer erbjuda är hjälp med uppdatering av stålbyggares verksamhetssystem och detta är en tjänst som det hela tiden kommer finnas behov av eftersom standarder hela tiden uppdateras och det skapas också nya som företaget måste anpassa sig till och uppfylla. Det kan vara svårt för företagen att hålla sig uppdaterade hela tiden med vad som händer på detta området och samtidigt bygga och leverera i tid. I samband med att jag hjälper företagen med detta kan jag också få dem att bli intresserade av QMP1090.