Läs artikeln och se filmen "Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?"

Det borde kännas självklart att stålkonstruktioner, framförallt i byggnader, följer alla kvalitetskrav. Dock är det inte alltid fallet. Bärverksdelarna måste vara CE-märkta, men efterlevnaden är långt ifrån tillfredsställande. Läs hela artikeln här.

 


Källa: foretagsverksamhet.se

Producerad av Mediaplanet.

 

Sponsrad av:

TÜV NORD: https://www.tuv-nord.com/se/se/certif…

JB Smide: http://www.jbsmide.se/

Kontrollbolaget: https://www.kontrollbolaget.se/

 

I samarbete med:

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund: http://www.mvr.se/ och

Stålbyggnadsinstitutet: http://sbi.se/

Björn Uppfeldt, förbundsdirektör Mekaniska Verkstäders Riksförbund: Många saknar idag vilka regler som egentligen gäller idag för många byggprodukter idag, och det här leder till en snedvriden konkurrenssituation, stor risk för ekonomisk skada och även kollaps av hela byggnader.

 

Björn Åstedt, VD, Stålbyggnadsinstitutet: Sedan 2,5 år tillbaks i tiden så gäller krav på CE-märkning och prestandadeklaration av alla bärverksdelar i stål som produceras. Här ser vi ett problem med att beställare och kontrollansvariga inte riktigt har följt med i regelutvecklingen och inte ställer rätt krav.

 

Björn Uppfeldt: För är det krav på CE-märkning då gäller ingenting annat, då måste det vara CE-märkt.

 

Jonas Jinnerstrand, Tekniskt ansvarig EN 1090 & ISO 3834, TÜV NORD: Det krävs ett certifierat ledningssystem för att få CE-märkning av produkter och sälja dem inom Europa. Tillsammans med er så utvärderar vi företagets processer, det ska vara på en lagom nivå och utan krångel, relevant och utvecklande på samma gång.

 

Johan Lannebris, VD, JB Smide: Att vara certifierad, det garanterar ju kompetensen att producera det kunden verkligen vill ha. Det skapar en stor trygghet för både beställaren och slutanvändaren som ska vistas i den färdiga byggnaden.

 

Viktor Lundin, VD Kontrollbolaget: För att förbättra kommunikation i alla led tror jag att det är väldigt viktigt att göra kraven mer lättillgängliga, och även arbetet med standarder och föreskrifter behöver bli mer användarvänligt. Redan idag finns det digitala lösningar för att göra en bra kravställning och öka kommunikationen.

 

Björn Åstedt: Hela branschen behöver hjälpas åt för att komma till rätta med det här problemet. Vi behöver påminna varandra om vilka regler som gäller ända från början i en byggprocess.

 

Björn Uppfeldt: Ett exempel skulle kunna vara att byggnadsnämnder redan på startmötet påminner om kraven på CE-märkning.

 

Björn Åstedt: Lösningen är egentligen ganska enkel, det handlar om bättre kommunikation i hela kedjan från tillverkare och leverantör

 

Björn Uppfeldt: Det är förstås ytterst en fråga om säkerhet, men den ekonomiska risken är ju också mycket stor, du vill väl inte riskera att stå där utan slutbevis?

Du kanske också är intresserad av...