Digitaliserad kontrollplan – QMP1090™ förändrar allt. Igen.

QMP1090 som snabbt hjälper dig kvalitetssäkra konstruktioner och skapa en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion får nu en ny funktion – generering av kontrollplan.

Kontrollplanen är kanske det viktigaste dokumentet som arbetas fram i ett byggprojekt och som dessutom måste finnas i alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Ansvaret ligger hos byggherren och arbetet att ta fram kontrollplanen är tidskrävande och omfattande. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de kontroller, objektspecifikt och i detaljeringsgrad, som krävs för att säkerställa en säker konstruktion. Risken är stor och något missas, och uppfyller inte kontrollplanen byggnadsnämndens krav kan de vägra startbesked, som stoppar arbetet, och tid och pengar går förlorade.

Kontrollplanen ska bland annat specificera vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

En komplett kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den nya funktionen i det digitala verktyget QMP1090 som gör det möjligt att skapa kontrollplaner direkt i systemet, med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i din kravställningsrapport. Även projektspecifika krav kan inkluderas i kontrollplanen med några enkla knapptryckningar.

“Detta betyder att det går snabbare än någonsin att ta fram en komplett och skräddarsydd kontrollplan till varje unikt projekt.”

Detta betyder att det går snabbare än någonsin att ta fram en komplett och skräddarsydd kontrollplan till varje unikt projekt. Du kan specificera vem som ska kontrollera, vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras samt använda det användarvänliga dokumentet som en check-lista.

Kontakta oss HÄR för att få veta mer

En komplett kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den nya funktionen i det digitala verktyget QMP1090 som gör det möjligt att skapa kontrollplaner direkt i systemet, med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i din kravställningsrapport. Även projektspecifika krav kan inkluderas i kontrollplanen med några enkla knapptryckningar.


QMP1090 hjälper dig skapa en omfattande kontrollplan som säkerställer att kraven uppfylls i alla led.


 

Du kanske också är intresserad av...