Stålbyggnadsbranschen trevar i ett analogt landskap

Personlig erfarenhet central vid klassning av stålkonstruktioner enligt Eurokoderna.

Vid årets Stålbyggnadsdag 7 november fanns Kontrollbolagets Viktor Lundin på plats, tillsammans med Fredrik Fehn från Svenska institutet för standarder, SIS, för att bland annat hålla ett seminarium kring de nya standarderna för stålkonstruktioner. De passade även på att genomföra en undersökning bland deltagarna för att få reda på hur det arbetas digitalt med Eurokoderna och hur verifiering av att bygghandlingarna följer aktuella standarder görs.

Stålbyggnadsdagen besöktes av 300 personer från branschen, varav 48 svarade på undersökningen Arbetar du digitalt med Eurokoderna.

Respondenterna har i genomsnitt 7,4 års erfarenhet av att personligen ha arbetat med Eurokoderna för stålkonstruktioner och den genomsnittliga arbetserfarenheten i respektive företag är 10,5 år. Undersökningen visade också att drygt hälften av respondenterna går kontinuerligt utbildningar inom området.

 

Eurokoderna är välkända inom branschen och enligt SIS erfarenhet är det svårt att hitta motsvarande starka koppling mellan standarder och bransch som den inom stålbyggnadsbranschen. Jämfört med andra verksamheter saknas däremot digitala verktyg och endast 10% använder sig idag av något program inom stålbyggnadsbranschen.

 

-Det intressanta med resultatet av undersökningen är att i stort sett ingen använder program för att få hjälp i arbetet eller administrationen med att kvalitetssäkra stålkonstruktioner, i en tid då det finns appar för det mesta. Förklaringen sägs ligga i att inga övergripande program är godkända av myndigheter, beställare eller branschorganisationer, säger Fredrik Fehn, ansvarig för produktutveckling hos SIS.

 

Eller som en av respondenterna uttrycker saken:

 

-Vi har inga program som beställare har godkänt, och som därmed blir de verktyg man måste använda. Sådant förekommer på andra håll. Vi har heller inga branschorganisationer som testar och styr upp eller rekommenderar. Så det är spretigt och upp till var och en att hitta rätt.

 

Konstruktören har en styrande roll och den personliga erfarenheten är central i beslutsfattandet. De flesta av respondenterna förlitar sig på att dokumenten från kunderna innehåller relevanta krav.

 

På frågan Hur kategoriserar ni idag era produkter/projekt i olika utförandeklasser (EXC1-4) uppger närmare hälften av respondenterna att de utgår ifrån det som konstruktören föreskriver, medan i gruppen konstruktörer uppger de flesta att deras uppskattning är baserad på erfarenhet. Färre än 10% uppger att de klassar sin konstruktion med hjälp av program.

 

Svar från konstruktörer

-17 av 48 respondenter tillhör denna grupp (konstruktörer)

-Av de 17 konstruktörer uppgav 16 att de även är konsulter.

-De har i genomsnitt 6,5 års erfarenhet av att personligen arbetat med Eurokoderna för stålkonstruktioner. 

-Deras företag har i genomsnitt 12,5 års erfarenhet av att arbetat med 1090 standarder.

 

Konstruktörer använder till största delen kraven i Eurokoderna och standarden SS-EN 1090 för att ta fram arbetsbeskrivning av montage och kontrollplan. Tillverkare använder till största delen kraven i Eurokoderna samt standarden SS-EN 1090 för sitt arbete med kravspecifikationer.

 

Viktor Lundin från Kontrollbolaget anser att beställarna i högre grad skulle kunna vara en pådrivande kraft för att öka användningen av program som QMP1090, genom att till exempel i sina beställningar ställa tydliga krav på dokumentations- och beräkningsformat som i sin tur stimulerar användning av digitala verktyg.

 

Om Stålbyggnadsdagen

Stålbyggnadsdagen arrangeras årligen av SBI -Stålbyggnadsinstitutet och är den självklara mötesplatsen för alla med intresse för hållbart byggande med stål. I år delas även Stålbyggnadspriset ut i under dagen.

 

Stålbyggnadsdagen handlar om att inhämta ny kunskap, knyta nya kontakter och få en inblick i framtidens teknik. Vi har i år ett mycket intressant program som förhoppningsvis alla hittar många lärorika ämnen i.

 

Det övergripande temat för årets dag är klimatsmart stålbyggande. Klimatutmaningen är vår tids största fråga att hantera och den kommer kräva uppoffringar från alla delar av samhället för att lösa. När det kommer till byggbranschen är vår övertygelse att”rätt material på rätt plats”, ur ett livscykelperspektiv, är vägen framåt. Suboptimeringar med företräde för det ena eller andra materialet kommer inte vara framtida generationer till gagn.’

Du kanske också är intresserad av...