Miljövänliga byggskivor – framtidens byggmaterial?

Den stigande efterfrågan på miljövänliga alternativ till traditionella byggmaterial har lett till att fler företag satsar på att ta fram hållbara produkter. Ett av dessa är företag är Recoma, som erbjuder hållbara byggskivor bestående av återvunna kompositförpackningar – en produkt som nu har prisats för sitt låga klimatavtryck.


 

Vi har under de senaste åren sett en uppsjö av nya, kreativa produkter som i varierande utsträckning kan ses som hållbara alternativ till traditionella byggmaterial, något som vi på Kontrollbolaget såklart ser som positivt. Vi har exempelvis tidigare skrivit om hybridelement och korslimmat trä.

Det svenska företaget Recoma har genom sina miljövänliga byggskivor styrt skutan i en riktning mot att bidra till minskad klimatpåverkan vid byggprojekt.

 


 

Byggskivorna, som av företaget själva beskrivs som “framtidens byggmaterial, är tillverkade av 100% återvunnet material som består av kompositförpackningar för livsmedel, bland annat mjölkförpackningar. Råmaterialet är insamlat avfall och spill från produktionen vid tillverkning och fyllning av förpackningar. Endast värme och tryck används vid tillverkningen, vilket ger ett minimalt klimatavtryck.

 

De hållbara byggskivorna har samma funktioner som övriga byggskivor och presterar, enligt tillverkaren själv, lika bra eller bättre jämfört med konkurrerande material. Utifrån detta förstår vi varför de väljer att kalla detta för “framtidens byggmaterial”.

 

I april 2022 tilldelades Recoma och deras byggskivor Nordbyggs Guldmedalj för årets mest innovativa produktnyhet, ytterligare ett tecken på det kreativa och framgångsrika arbete som ligger bakom produkten.

 


Läs mer om Recomas byggskivor här.

Publicerat: 2022-12-13

Du kanske också är intresserad av...