Hur ser regeringen på byggbranschens framtid?

Regeringen har tagit fram åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn som drabbats hårt av den rådande låga konjunkturen.

De riktar stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökat incitament till att omvandla kontor till bostäder och öka utbudet av planerad mark till småhusområden.

 

Regeringens åtgärdsförslag:

  • Omvandla kontorslokaler till bostäder.
  • Stimulera byggandet av småhus.

 

Kontor till bostad

 

Planläggning av småhus

Omfattning av bonus

  • Regeringen föreslår en stimulans om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kronor per åren 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandling från lokal till bostad.
  • Regeringen föreslår en bonus som omfattar 60 miljoner kronor för 2024 och 75 miljoner kronor per år 2025–2026 till kommuner som planlägger för småhusområden.

 

Regeringen avser att överlämna dessa förslag med åtgärder för bygg- och bostadssektorn till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

 


 

Publicerat: 2023-12-04

Du kanske också är intresserad av...