Fem trender inom bygg- och fastighetsbranschen

I februari, arrangerat av konsultföretaget Drees & Sommer Sverige, hölls ett internationellt seminarium i Stockholm där fem trender inom  framtidens cirkulära ekonomi inom bygg- och fastighetsbranschen diskuterades.

Det fanns flertalet internationella experter med olika kompetensområden, bakgrund och synsätt på scenen, vilket skapade ett brett perspektiv och samtidigt en djuplodad gemenskap med att vi har samma utmaningar och tillsammans kan branschen hjälpas åt att vända utvecklingen. Mycket visar på att teknisk utveckling och mänsklig motivation krävs för att skapa en förändring.

 

Trend 1: Urban utveckling med holistiskt perspektiv

Ett småskaligt stadsliv där människan är kapitalet är i prioritet. Mer grönska och fler gång- och cykelstråk får ta plats istället för bilen som transportmedel.

Trend 2: Ökad hälsa med utomhusarbete

Medvetandet om att friskluft är en faktor som är viktig för människors välbefinnande börjar få ta större plats i utvecklingen av arbetsmiljöer. Fler forskningsprojekt pågår och ett exempel  co-working i utomhusmiljö är Vasakronan Arena i Nordstan i Göteborg.

Trend 3: Big data för rätt beslut

Smarta byggnader är en trend för en hållbar infrastruktur och system som visar på hur mycket vi sparar/nyttjar i realtid, i såväl hem- som arbetsmiljön behöver finnas.

Trend 4: Byggnader som stöd för mänsklig aktivitet

Förutom ett förändrat ledarskap behöver arbetsgivaren i dialog med medarbetarna, identifiera och erbjuda en variation i kontorsmiljöerna tillsammans med sömlös teknik som fungerar bättre än hemma och som är tillräckligt individanpassade för att vi alla ska vilja samlas och skapa värde tillsammans och enskilt.

Trend 5: Grön omställning för cyklisk hållbarhet

En nygammal trend aktualiseras – vi behöver ha ett gemensamt ansvar att ge tillbaka jorden dess resurser genom cyklisk hållbarhet.

 


 

Läs mer om dessa trender på Grönt Samhällsbyggande

 


 

Publicerat: 2024-03-18

Du kanske också är intresserad av...