Vad ska man göra om man misstänker mögel i byggnaden?

Läs vår intervju med Jari Mäkynen

Efter förra årets varma sommar har saneringsbranschen sett en ökning av inrapporterade fall av mögel. Vad är mögel egentligen och vad gör man om man misstänker mögel? För att ta reda på det tog vi kontakt med en riktig expert inom området, Jari Mäkynen på Relita.

Hej Jari! Berätta, vad är mögel?

Mögel används som ett samlingsnamn för både bakterier och svampar. Det vi ser med blotta ögat är vanligtvis svampar, de kan till exempel vara gröna, gråa eller svarta. Bakterier är svårare att upptäcka med ögat, men de kan vara lika problematiska som svamparna eller till och med värre. Både svampar och bakterier kan etablera sig i inomhuskonstruktionen. Ett vanligt exempel som vi inte vill ha in i huset är jordbakterien Streptomyces som kan påverka människors luftvägar. Den upptäcks oftast genom att det luktar jordkällare eller blöt jord.

Vad är svartmögel?

Svartmögel är ingen specifik mögelsort utan ett samlingsbegrepp för hundratals arter som färgmässigt ser ganska lika ut. En del av dessa arter är relativt harmlösa och kan tvättas bort, men det finns även arter som är toxinproducenter som till exempel Stachybotrys. Man ska därför inte hantera allt som är svart på ett och samma sätt. Därför är provtagning och analys viktigt för att avgöra vilken typ av mikroorganism det rör sig om.

Vad ska man göra om man misstänker mögel?

En vanlig orsak till mögel inomhus är att det finns eller har funnits en fuktskada. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad firma för provtagning utredning. Det är viktigt att du tar reda på var fukten kommer ifrån så att du kan åtgärda orsaken.

Vart ska man leta?

Alla ställen där det förekommer eller har förekommit vatten. Vanliga platser är i badrum, vid avlopp, dusch och toalett. Kontrollera runt diskbänken i köket och säkerställ att alla kopplingar är täta. Titta ovan- och under fönster, i takvinklar och runt skorstensanslutningar. Mögel kan också uppkomma på väggar och tapeter om luftfuktigheten är mycket hög eller om det finns vattenskador i huset. Var därför vaksam på missfärgningar, fuktrosor och färgskiftningar. En annan varningssignal för att det finns fukt är bubblor i golvmattan.

Vad gör man om man hittar mögel?

Det ska bort och med god marginal! Det finns svampar och bakterier som bildar toxiner vilket inte är bra för hälsan. Ibland kan man inte riva ut allt för att det är en bärande konstruktion och det är för kostsamt. Då kan man först göra en avdödning av det mikrobiella. Det finns idag många bra kemiska ämnen som är effektiva. Här är det dock mycket viktigt att anlita en sakkunnig och ackrediterad firma som vet vad de håller på med. Det har förekommit oseriösa firmor med okunskap kring hantering av kemiska ämnen och det har fått förödande effekter hos drabbade husägare.

Läs även Checklista för sommarstugan – 10 punkter att stämma av uppifrån och ner.