Brf Tyskland

Projekt – Nya balkonger

Om projektet

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att ta fram skiss och gestaltning, samt med bygglovshantering, konstruktionsritningar, upphandlingsstöd och projektledning.

Viktor Lundin

VD och Grundare

 • Bostadsrättsförening
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Arkitektur
  - Konstruktion
  - Kontrollansvar
  - Tekniskt stöd

  Kund:
  - Brf Tyskland

  År:
  - 2021