Brf Toppmurklan

Projekt – Energiutredning fönster

Om projektet

Kontrollbolaget har fått hjälpa Brf Toppmurklan med en energiutredning för byte av fönster.

Karl-Magnus Rosendahl

Byggnadsingenjör -
arkitektur och miljö

 • Bostadsrättsförening
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Arkitektur
  - Tekniskt stöd

  Kund:
  - Brf Toppmurklan

  År:
  - 2020