Brf Dammen

Projekt – Brf Dammen – Fasad- och balkongrenovering

Om projektet

Som stöd till beställaren drev Kontrollbolaget bygglovsprocessen och dialogen med kommunen, upprättat rambeskrivning och förfrågningsunderlag för att kvalitetssäkra och effektivisera entreprenaden.

Under entreprenadtiden har Kontrollbolaget haft en samordnande funktion i form att planera och hålla byggmöten, planera besiktningar samt bistå beställaren som sakkunnig i dialogen med entreprenören.

Viktor Lundin

VD och Grundare

 • Bostadsrättsförening
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Konstruktion
  - Kontrollansvar
  - Tekniskt stöd

  Kund:
  - Brf Dammen

  År:
  - 2018/2019