KONSTRUKTION

Vi konstruerar såväl ditt enkla, som ditt mer komplexa bygg- och anläggningsprojekt.

Våra konstruktörer är väl insatta i de utmaningar som dagens höga krav på konstruktion och dimensionering vid bygg- och anläggningsprojekt medför.

Plan- och Bygglagen, EKS och Eurokoderna är dokument som vi arbetar med dagligen och kraven på utförande för betong- och stålkonstruktioner är vår expertis.