Vad händer? Vad är på gång? Kontakta Viktor

Arkitektens tillvägagångssätt och tankar

Vi på Kontrollbolaget har tillsammans med Pierre Entreprenad AB varit med och genomfört ombyggnationen av den vinkelformade tegelbyggnaden, som finns på Kv. Harven invid gasklockorna, till en toppmodern arbetsplats. Hela området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård så vi har fått gå varsamt fram.

– Det har varit viktigt att bevara den industriella karaktären både exteriört och interiört, säger Kontrollbolagets arkitekt Emelie Frisk.

Det som sätter själva grundackordet i byggnaden är de stora fönstren tillsammans med fasaden. De 120 fönstren är alla unika i fyra olika varianter: Kvadratiska, med välvda bågar, höga från golv till tak och väldigt smala.

– Fönstren har vi återställt till samma stil som satt här från början. Kulören är kromoxidgrön som var en vanlig färg under den senare delen av 1800-talet. Jag tror att vi har mätt varje fönster minst fyra gånger. Eftersom huset är över 100 år och har hunnit sätta sig så har alla olika mått. Vi har använt olika mallar för att få dem så exakt som möjligt, säger Emelie Frisk.

Förutom fönsterna så har hela fasaden rustas och delar av den, som varit skadad eller ändrad, har fått återuppbyggas. Då allt nytt tegel som finns på marknaden har andra mått så har vi varit tvungen att leta efter gammalt. Dels så har Pierre Entreprenad fått skrapa ihop gammalt tegel från rivningarna vid Godisfabriken och dels så har de återanvänt de väggar som rivit invändigt till utsidan. Tack vare det kunde vi laga fasaden med rätt tegel, säger Emelie Frisk.

Industritänk, återvinning och återställning har gått som en röd tråd genom hela konceptet – från ytskikt, fönster, trapport till färger, gardiner, möbler och armaturer.

– Interiört har vi kombinerat den industriella karaktären med olika moderna inslag, och även här tänkt hållbart, ekonomiskt och miljömässigt. Vi har, från hyresgästen Gästrike Vatten, tagit tillvara på äldre möbler från det gamla kontoret och samtidigt köpt begagnade möbler för att kombinera upp. Det är ungefär 30 procent av möblerna som är återbrukade, säger Emelie Frisk.

Emelie Frisk, arkitekt på Kontrollbolaget, som har deltagit i de två senaste tävlingarna Kontrollbolaget har medverkat i. Hon berättar nedan bland annat om vad hennes upplevelse av tävlingar är och vilka fördelar som finns att vara med och tävla.

Hur brukar upplägget inför tävlingar se ut?

När det gäller tävlingar och deras upplägg kan det variera helt från tävling till tävling. Det beror på vad som efterfrågas. Vissa ger de som deltar mer frihet medan andra har ett skarpare regelverk man ska förhålla sig till. Det kan även vara så att viss tävlingar består av en längre process på flera steg, medan andra en kort och snabb process.

De två senaste markanvisningstävlingarna vi på Kontrollbolaget har medverkat i, har vi blivit inbjudna till, berättar Emelie. Det vill säga, det är en annan verksamhet som har önskat att vi på Kontrollbolaget ska ta fram tävlingsbidraget tillsammans med dem. Vilket känns väldigt roligt att dom hörde av sig till just oss.

Det behöver inte vara så att man måste bli inbjuden för att delta. Det kan också vara så att man själv väljer att vara med i till exempel upphandlingar av tävlingar eller på andra sätt utannonserade arkitekttävlingar. Då står man även med hela kostnaden själv, vilket vi på Kontrollbolaget gjort i några av de övriga arkitekttävlingarna vi har medverkat i.

Hur fungerar det när man deltar i markanvisningstävlingar?

Det brukar ofta vara snabba puckar, vilket jag tycker är roligt, fortsätter Emelie. Det är mycket som ska hinnas göras på kort tid. Och det ska inte bara bli helt okej, utan man vill ju satsa för att vinna också och det samtidigt som man håller sig till regelverket som är satt.

Att det ska gå snabbt, kan såklart vara på gott och ont också. Jag personligen tycker om när det går fort och man måste leverera under kort tid. Men det betyder också att jag behöver vara mitt skarpaste jag om det både ska gå fort och vara en hög kvalitet.

Vad skulle du säga är det svåraste?

Man måste hitta balansen mellan kontexten, konceptet och vad som är säljande, vilket kan vara en väldigt fin balansgång. Och att denna balans ska även gå snabbt, vilket inte alltid är lätt. Även fast det är en väldigt rolig möjlighet att vara med att ta fram tävlingsbidrag så är det inte alltid det enklaste.

Fördelarna med att delta i markanvisningstävlingar?

De fördelar som jag skulle säga är att man får möjlighet att vara kreativ på en ny nivå. Man får möjlighet att testa sina vingar och se vad man går för. Det är en frihet på ett annat sätt. Det är lite mer öppet, trots att man har ett regelverk att förhålla sig till.

En annan fördel med att delta i tävlingar är att Kontrollbolaget får ny erfarenhet och ny kunskap som vi kan ta hjälp av i framtida projekt.
Det ger oss också möjligheten att få samarbeta med nya entreprenörer. Tävlingar är ett bra sätt att få möjlighet att visa vad vi som företag går för och som i sin tur förhoppningsvis kan leda till nya möjligheter, samarbeten och projekt i framtiden. Det är en stor fördel oavsett om man vinner eller inte.

Vad tar du med dig till nästa gång?

Det viktigaste tycker jag är att sätta sig in i regelverket, det är väldigt lätt att missa något. Läs på ordentligt först och var kreativ sen. Mina 3 tips till mitt framtida jag är;

Trots det har jag alltid frågan “Skulle jag själv vilja bo där?” med mig.