Arkitektens tillvägagångssätt och tankar

Vi på Kontrollbolaget har tillsammans med Pierre Entreprenad AB varit med och genomfört ombyggnationen av den vinkelformade tegelbyggnaden, som finns på Kv. Harven invid gasklockorna, till en toppmodern arbetsplats. Hela området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård så vi har fått gå varsamt fram.

– Det har varit viktigt att bevara den industriella karaktären både exteriört och interiört, säger Kontrollbolagets arkitekt Emelie Frisk.

Det som sätter själva grundackordet i byggnaden är de stora fönstren tillsammans med fasaden. De 120 fönstren är alla unika i fyra olika varianter: Kvadratiska, med välvda bågar, höga från golv till tak och väldigt smala.

– Fönstren har vi återställt till samma stil som satt här från början. Kulören är kromoxidgrön som var en vanlig färg under den senare delen av 1800-talet. Jag tror att vi har mätt varje fönster minst fyra gånger. Eftersom huset är över 100 år och har hunnit sätta sig så har alla olika mått. Vi har använt olika mallar för att få dem så exakt som möjligt, säger Emelie Frisk.

Förutom fönsterna så har hela fasaden rustas och delar av den, som varit skadad eller ändrad, har fått återuppbyggas. Då allt nytt tegel som finns på marknaden har andra mått så har vi varit tvungen att leta efter gammalt. Dels så har Pierre Entreprenad fått skrapa ihop gammalt tegel från rivningarna vid Godisfabriken och dels så har de återanvänt de väggar som rivit invändigt till utsidan. Tack vare det kunde vi laga fasaden med rätt tegel, säger Emelie Frisk.

Industritänk, återvinning och återställning har gått som en röd tråd genom hela konceptet – från ytskikt, fönster, trapport till färger, gardiner, möbler och armaturer.

– Interiört har vi kombinerat den industriella karaktären med olika moderna inslag, och även här tänkt hållbart, ekonomiskt och miljömässigt. Vi har, från hyresgästen Gästrike Vatten, tagit tillvara på äldre möbler från det gamla kontoret och samtidigt köpt begagnade möbler för att kombinera upp. Det är ungefär 30 procent av möblerna som är återbrukade, säger Emelie Frisk.