Från bygglov till slutbesked

Kontrollbolaget har hjälpt kunden i hela processen – från idé till förverkligande och inflytt. En tjänst som är med i stora dela av processen är en Kontrollansvarig. Nedan kan du se vad syfte med en Kontrollansvarig är, samt vilket ansvar har Byggherren.

Kontrollansvarig

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå. Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Byggherren

Byggherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för Per Sjöberg, kontrollansvarig på Åre-kontoret?

Den ena dagen är aldrig den andra lik, det beror mycket på vilka projekt som jag är involverad i. För att ge en bild av de arbetsuppgifter jag normal hanterar under en dag så skulle jag beskriva den så här, säger Per.

Om projektet

Ett skissförslag i tidigt skede för en nybyggnation av 12 stycken lägenheter. En möjlighet för företaget att se vad som skulle kunna göras på en tomt som kunden har i sina ägor.

Projektet “Röda Ladan” är ett av våra projekt som vi har fått genom ett ramavtal. Detta projekt är placerad i en omgivning av äldre traditionella villor och bebyggelser. Målet med detta projekt är att skapa en byggnation som ska smälta in i den befintliga miljön med en touch av modernitet. Projektet består av 12 stycken lägenheter med en trivsam utemiljö.

Sofia Skoglund, byggnadsingenjör arkitektur, är Kontrollbolagets ansvariga arkitekt och hon har bland annat tagit fram skissförslag för en vision åt företaget. En vision som sedan Amanda Andersson (visualiserare på Kontrollbolaget), har visualiserat fram för att skapa en verklighetstrogen handling av lägenheterna.

Så här kan en vanlig arbetsdag se ut för Marcus Nordlöv, konstruktör på Kontrollbolaget.

Alla dagar ser självklart olika ut, och det beror helt på vad man sitter i för projekt, säger Marcus. Vi utgår utifrån hur en dag skulle kunna se ut i dagsläget.

Emelie Frisk, arkitekt på Kontrollbolaget, som har deltagit i de två senaste tävlingarna Kontrollbolaget har medverkat i. Hon berättar nedan bland annat om vad hennes upplevelse av tävlingar är och vilka fördelar som finns att vara med och tävla.

Hur brukar upplägget inför tävlingar se ut?

När det gäller tävlingar och deras upplägg kan det variera helt från tävling till tävling. Det beror på vad som efterfrågas. Vissa ger de som deltar mer frihet medan andra har ett skarpare regelverk man ska förhålla sig till. Det kan även vara så att viss tävlingar består av en längre process på flera steg, medan andra en kort och snabb process.

De två senaste markanvisningstävlingarna vi på Kontrollbolaget har medverkat i, har vi blivit inbjudna till, berättar Emelie. Det vill säga, det är en annan verksamhet som har önskat att vi på Kontrollbolaget ska ta fram tävlingsbidraget tillsammans med dem. Vilket känns väldigt roligt att dom hörde av sig till just oss.

Det behöver inte vara så att man måste bli inbjuden för att delta. Det kan också vara så att man själv väljer att vara med i till exempel upphandlingar av tävlingar eller på andra sätt utannonserade arkitekttävlingar. Då står man även med hela kostnaden själv, vilket vi på Kontrollbolaget gjort i några av de övriga arkitekttävlingarna vi har medverkat i.

Hur fungerar det när man deltar i markanvisningstävlingar?

Det brukar ofta vara snabba puckar, vilket jag tycker är roligt, fortsätter Emelie. Det är mycket som ska hinnas göras på kort tid. Och det ska inte bara bli helt okej, utan man vill ju satsa för att vinna också och det samtidigt som man håller sig till regelverket som är satt.

Att det ska gå snabbt, kan såklart vara på gott och ont också. Jag personligen tycker om när det går fort och man måste leverera under kort tid. Men det betyder också att jag behöver vara mitt skarpaste jag om det både ska gå fort och vara en hög kvalitet.

Vad skulle du säga är det svåraste?

Man måste hitta balansen mellan kontexten, konceptet och vad som är säljande, vilket kan vara en väldigt fin balansgång. Och att denna balans ska även gå snabbt, vilket inte alltid är lätt. Även fast det är en väldigt rolig möjlighet att vara med att ta fram tävlingsbidrag så är det inte alltid det enklaste.

Fördelarna med att delta i markanvisningstävlingar?

De fördelar som jag skulle säga är att man får möjlighet att vara kreativ på en ny nivå. Man får möjlighet att testa sina vingar och se vad man går för. Det är en frihet på ett annat sätt. Det är lite mer öppet, trots att man har ett regelverk att förhålla sig till.

En annan fördel med att delta i tävlingar är att Kontrollbolaget får ny erfarenhet och ny kunskap som vi kan ta hjälp av i framtida projekt.
Det ger oss också möjligheten att få samarbeta med nya entreprenörer. Tävlingar är ett bra sätt att få möjlighet att visa vad vi som företag går för och som i sin tur förhoppningsvis kan leda till nya möjligheter, samarbeten och projekt i framtiden. Det är en stor fördel oavsett om man vinner eller inte.

Vad tar du med dig till nästa gång?

Det viktigaste tycker jag är att sätta sig in i regelverket, det är väldigt lätt att missa något. Läs på ordentligt först och var kreativ sen. Mina 3 tips till mitt framtida jag är;

Trots det har jag alltid frågan “Skulle jag själv vilja bo där?” med mig.