Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för Per Sjöberg, kontrollansvarig på Åre-kontoret?

Den ena dagen är aldrig den andra lik, det beror mycket på vilka projekt som jag är involverad i. För att ge en bild av de arbetsuppgifter jag normal hanterar under en dag så skulle jag beskriva den så här, säger Per.

Om projektet

Ett skissförslag i tidigt skede för en nybyggnation av 12 stycken lägenheter. En möjlighet för företaget att se vad som skulle kunna göras på en tomt som kunden har i sina ägor.

Projektet “Röda Ladan” är ett av våra projekt som vi har fått genom ett ramavtal. Detta projekt är placerad i en omgivning av äldre traditionella villor och bebyggelser. Målet med detta projekt är att skapa en byggnation som ska smälta in i den befintliga miljön med en touch av modernitet. Projektet består av 12 stycken lägenheter med en trivsam utemiljö.

Sofia Skoglund, byggnadsingenjör arkitektur, är Kontrollbolagets ansvariga arkitekt och hon har bland annat tagit fram skissförslag för en vision åt företaget. En vision som sedan Amanda Andersson (visualiserare på Kontrollbolaget), har visualiserat fram för att skapa en verklighetstrogen handling av lägenheterna.