Från bygglov till slutbesked

Kontrollbolaget har hjälpt kunden i hela processen – från idé till förverkligande och inflytt. En tjänst som är med i stora dela av processen är en Kontrollansvarig. Nedan kan du se vad syfte med en Kontrollansvarig är, samt vilket ansvar har Byggherren.

Kontrollansvarig

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå. Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Byggherren

Byggherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Arkitektens tillvägagångssätt och tankar

Vi på Kontrollbolaget har tillsammans med Pierre Entreprenad AB varit med och genomfört ombyggnationen av den vinkelformade tegelbyggnaden, som finns på Kv. Harven invid gasklockorna, till en toppmodern arbetsplats. Hela området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård så vi har fått gå varsamt fram.

– Det har varit viktigt att bevara den industriella karaktären både exteriört och interiört, säger Kontrollbolagets arkitekt Emelie Frisk.

Det som sätter själva grundackordet i byggnaden är de stora fönstren tillsammans med fasaden. De 120 fönstren är alla unika i fyra olika varianter: Kvadratiska, med välvda bågar, höga från golv till tak och väldigt smala.

– Fönstren har vi återställt till samma stil som satt här från början. Kulören är kromoxidgrön som var en vanlig färg under den senare delen av 1800-talet. Jag tror att vi har mätt varje fönster minst fyra gånger. Eftersom huset är över 100 år och har hunnit sätta sig så har alla olika mått. Vi har använt olika mallar för att få dem så exakt som möjligt, säger Emelie Frisk.

Förutom fönsterna så har hela fasaden rustas och delar av den, som varit skadad eller ändrad, har fått återuppbyggas. Då allt nytt tegel som finns på marknaden har andra mått så har vi varit tvungen att leta efter gammalt. Dels så har Pierre Entreprenad fått skrapa ihop gammalt tegel från rivningarna vid Godisfabriken och dels så har de återanvänt de väggar som rivit invändigt till utsidan. Tack vare det kunde vi laga fasaden med rätt tegel, säger Emelie Frisk.

Industritänk, återvinning och återställning har gått som en röd tråd genom hela konceptet – från ytskikt, fönster, trapport till färger, gardiner, möbler och armaturer.

– Interiört har vi kombinerat den industriella karaktären med olika moderna inslag, och även här tänkt hållbart, ekonomiskt och miljömässigt. Vi har, från hyresgästen Gästrike Vatten, tagit tillvara på äldre möbler från det gamla kontoret och samtidigt köpt begagnade möbler för att kombinera upp. Det är ungefär 30 procent av möblerna som är återbrukade, säger Emelie Frisk.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för Per Sjöberg, kontrollansvarig på Åre-kontoret?

Den ena dagen är aldrig den andra lik, det beror mycket på vilka projekt som jag är involverad i. För att ge en bild av de arbetsuppgifter jag normal hanterar under en dag så skulle jag beskriva den så här, säger Per.