Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för Per Sjöberg, kontrollansvarig på Åre-kontoret?

Den ena dagen är aldrig den andra lik, det beror mycket på vilka projekt som jag är involverad i. För att ge en bild av de arbetsuppgifter jag normal hanterar under en dag så skulle jag beskriva den så här, säger Per.