Tips: Tänk långsiktigt och att agera rätt

Många företag har tvingats ställa om på kort tid. I de flesta fall handlar det om digital omställning. Saker som skulle få ta några år har plötsligt behövt genomföras på en vecka. För den som inte hade en strategi för en digital omställning är det just nu många snabba beslut som ska fattas.

I en artikel på tidningen Chefs webbsida förklarar hjärnforskaren, entreprenören och författaren Katarina Gospic hur du får åtkomst till det klokare långsiktiga tänkandet, som hjälper dig att agera rätt i en pressad situation. Hon menar på att du som beslutsfattare kan begränsa felprioriteringar och felaktiga beslut från amygdalan genom att förstå dina känslor och sätta etikett på dem. När du kan lyfta blicken och tänka långsiktigt får frontala cortex mer utrymme att göra ett bättre jobb.


Hjärnfakta

Amygdala är den del i hjärnan som varnar för fara. Den agerar omedelbart men enligt artikeln har den bara tre olika sätt att agera på – att frysa, fly eller slåss. 

Frontala cortex hör ihop med förmågor som att avstå från impulser och komplexa kognitiva processer som att planera rörelser och handlingar, fatta beslut och att anpassa sig i olika sammanhang.


Författaren Katarina Gospic

För att lyckas med detta föreslår Katarina att du som chef delar verksamheten och ditt eget arbete i två delar:

  • Ett team som agerar på det brådskande och viktiga
  • Ett team som som jobbar med strategin och riktlinjerna för framtiden.

Läs hela artikeln Lär dig överlista din rädda hjärna på tidningen Chefs webbsida.


Bilden föreställer Eisenhower-matrisen som hjälper dig
prioritera rätt uppgift i en stressad situation.

Nyhet: En dag i stället för en vecka!


Nyhet: Kravställ ditt byggprojekt på en dag i stället för en vecka!

Skaffa det senaste digitala verktyget för kravställning och generering av kontrollplan.

QMP1090™ är ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra konstruktioner. Det hjälper dig snabbt att skapa en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion. Sen med några knapptryckningar så har du en komplett, skräddarsydd digital kontrollplan för ditt konstruktionsprojekt. Det som i vanliga fall tar en vecka, tar endast en dag med QMP1090™.*

Kravställningen kan göras på en dag i stället för en vecka – effektiviseringsgraden är på minst 80% – och med betydligt bättre kvalitet. Dessutom har man under byggtiden allt tillgängligt hela tiden digitalt och kan enkelt plocka fram de krav som gäller i sin smartphone istället för att behöva gå tillbaka till kontoret och slå i pärmar. 

Applicerar man det här på Sveriges byggindustri, som de senaste åren har omsatt kring 500 miljarder kronor årligen, varav drygt 2 miljarder är kravställningsarbete, och det ger med QMP1090 en besparingspotential för industrin på mer än 1.6 miljarder kronor för Sveriges byggindustri.


Effektiv. Säkert. För stora som små projekt.

* Gäller ett projekteringsprojekt i miljonklassen.
Ett större teknikföretag genomför mellan 2 000 och 3000 projekteringar i miljonklassen per år och utför kravställningsarbete för ca 100 miljoner kronor och det kan likställas med ca 150 stycken heltidsanställda kravställare.