Energibalansberäkning – När, hur och varför?

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning måste upprättas.

En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikälla och ventilation som används.

Energibalansberäkningen resulterar i ett primärenergital, vilket är ett mått på byggnadens energiprestanda, och är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav. För ett småhus >130 m2  får primärenergitalet vara högst 90 kWh/m2 och år och en lokal 70 kWh/m2 och år. 

Om Atemp (Den totala invändiga arean som värms upp mer än 10 °C) är mindre än 50 kvadratmeter ställs inget krav på energiprestandan, utan endast Um (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) och klimatskärmens täthet. Um får vara högst 0,33 (W/m2 K ) och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage får vara högst 0,6 (l/s och m2). Um verifieras genom u-värdesberäkning och lufttäthet bestäms normalt genom provtryckning. Du kan såklart beställa en U-värdesberäkning med samma formulär.

Småhus/enbostadshus


Fyll i formuläret här om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning eller U-värdesberäkning av småhus/enbostadshus.
Beräkningen utförs med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE från EQUA, enligt gällande BBR.

Energibalansberäkningen levereras per e-post efter 2-5 dagar.


Pris

Energibalansberäkning : 2 995 kr exkl. moms

U-värdesberäkning : 1 995 kr exkl. moms


Om du har några frågor eller vill göra en beställning via e-post eller telefon når du oss på karl-magnus.rosendahl@kontrollbolaget.se eller +46 734 22 66 20.

Flerbostadshus/lokal


Om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning eller U-värdesberäkning av flerbostadshus/lokal, kontakta karl-magnus.rosendahl@kontrollbolaget.se för offert.

Beräkningen utförs med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE från EQUA, enligt gällande BBR.


Pris på offert


Om du har några frågor eller vill göra en beställning via e-post eller telefon når du oss på info@kontrollbolaget.se eller +46 734 22 66 20.

Läs mer om energikrav på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/