ARKITEKTUR

Vi skapar ditt drömhus likväl som den enkla utbyggnaden. Våra arkitekter och byggnadsingenjörer har ett starkt eget driv, har känsla för detaljer och är noggranna i alla skeden. Dom är prestigelösa lagspelare. Dom lever vår vision – att utveckla och utmana dagens principer.

KONSTRUKTION

Vi konstruerar såväl ditt enkla, som ditt mer komplexa bygg- och anläggningsprojekt. Våra konstruktörer är väl insatta i de utmaningar som dagens höga krav på konstruktion och dimensionering vid bygg- och anläggningsprojekt medför.

Plan- och Bygglagen, EKS och Eurokoderna är dokument som vi arbetar med dagligen och kraven på utförande för betong- och stålkonstruktioner är vår expertis.

KONTROLLANSVAR

Vid lov- och anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen 2010:900 ställs det i dag krav på att byggherren skall anlita en certifierad kontrollansvarig som kontrollerar och verifierar att bygg- och anläggningsprojekt uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Med mångårig erfarenhet i kontrollbranschen erbjuder vi KA-tjänster i hela Sverige.

Kontrollbolaget har spjutspetskompetens inom kravställning och kontroll inom kärnkrafts- och processindustrin. I den konventionella byggindustrin arbetar vi dagligen i rollen som certifierad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen.

PROJEKTERINGS- & PROJEKTLEDNING

Är ni i behov av en projekteringsledning eller projektledning? Kontrollbolaget har kompetens inom både industri- och bostadsprojekt, med erfarenheter från såväl myndighetssidan som från byggentrenörssidan.

ENERGIBALANSBERÄKNING

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning måste upprättas.

En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikälla och ventilation som används.

Genom att du enkelt fyller i ett formulär med fakta kring din byggnad, så utför vi en energibalansberäkning som levereras per e-post 2-5 dagar.


Pris
Energibalansberäkning : 2 995 kr exkl. moms
U-värdesberäkning : 1 995 kr exkl. moms

Om du har några frågor eller vill göra en beställning via e-post eller telefon når du oss på karl-magnus.rosendahl@kontrollbolaget.se eller +46 734 22 66 20.

DIGITALT VERKTYG FÖR KRAVSTÄLLNING OCH DIGITAL KONTROLLPLAN

I samarbete med SIS (Swedish Institute of Standards) och SBI (Stålbyggnadsinstitutet) presenterar vi vårt unika kravställningsverktyg QMP1090™.

QMP1090™ är ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra byggkonstruktioner. Det hjälper dig att snabbt skapa en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion. Effektivt och säkert, för stora som små projekt.

Automatiskt till din kravställning kan du sen digitalt generera en kontrollplan med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för ditt projekt.

Genom att kravställa med hjälp av QMP1090 effektiviserar du arbetet med upp till 80 % och sparar mångmiljonbelopp.