10 år sedan den första energideklarationen – dags att deklarera om

Energideklarationerna fyller tio år! Nu är det dags att deklarera igen för de byggnader som gjorde en energideklaration 2007-2008. Därför bör du eller ditt företag redan nu ta kontakt med en energiexpert.

Länk för att hitta certifierade energiexperter finns i ”Relaterad information” på boverket.se

I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Sedan dess har arbetet med att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa god inomhusmiljö ökat, antalet energideklarerade byggnader ökar ständigt. Energideklarationer är också viktiga i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, det vill säga att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Energideklarationen gäller i 10 år

Enligt lag får en energideklaration användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna, efter tio år är den ogiltig. Det är därför dags för många byggnader att deklareras om. Om du eller ditt företag behöver deklarera om era byggnader är det därför bra att redan nu ta kontakt med en certifierad energiexpert. Länk för att hitta certifierade energiexperter finns i ”Relaterad information”.

Nytt utseende på energideklarationen

För de som energideklarerade sina byggnader för tio år sedan kommer den nya sammanfattningen av den nya energideklarationen skilja sig något från den tidigare. 1 januari 2014 införde Boverket energiklassning av byggnader i deklarationerna. Det finns sju energiklasser, A-G som utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Energiklass C motsvarar det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras idag.

Har du missat att energideklarera dina byggnader tidigare är det hög tid att göra det nu.

Källa: boverket.se