I QMP1090™ har du möjlighet att hantera din kravställning enligt följande utföranden:

Till exempel vid en  projektering av stålkonstruktioner enligt EN 1993 med utförande enligt SS-EN 1090-2, så har QMP1090™ en digitaliserad hantering av ett 30-tal standarder och nedan specificeras vilka standarder som helt eller delvis ingår i denna modul av QMP1090™. Du har även möjlighet att köpa standarderna från Swedish Institute of Standards www.sis.se