Villa Bovallstrand

Projekt – Sommarhus på Västkusten

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att projektera A och K, samt bistå med rollen som Kontrollansvarig för en fantastisk sommarvilla i Bovallstrand på Västkusten.

Oliver Nexén

Byggnadsingenjör -
Konstruktion och beräkning

 • Villa
 • Faktaruta

  Kontrollbolagets uppdrag:
  - Arkitektur
  - Konstruktion
  - Kontrollansvar

  Kund:
  - Privatperson

  År:
  - 2021