Beställ energibalansberäkning för enbostadshus

Fyll i formuläret nedan om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning för småhus/enbostadshus.

I priset för energibalansberäkning ingår ej u-värdesberäkning. Om u-värden redan är framtagna går det bra att lägga till detta under ”Teknisk beskrivning”, annars utförs u-värdesberäkning av oss. Beräkningen utförs med hjälp av TMF Energi från RISE (fd. SP) enligt de aktuella byggreglerna.

Energibalansberäkningen levereras per e-post efter 2-5 dagar.

Pris
Energibalansberäkning : 2 995 kr exkl. moms
U-värdesberäkning : 1 995 kr exkl. moms

Om du har några frågor eller vill göra en beställning via e-post eller telefon når du oss på info@kontrollbolaget.se eller +46 730 50 70 49.

Beställningsformulär

Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Detta används också för fakturering. Om andra fakturauppgifter önskas kan detta anges i Meddelande-fältet längs ned på denna sida.

Byggnadsbeskrivning

Fyll i uppgifter om byggnaden nedan. Beskriv byggnaden och de olika konstruktionerna så utförligt som möjligt.


Ange fastighetsbeteckningen för byggnaden. Ex: Söder 1:22
Ange orten för fastigheten.
Ange material och dimensioner för vägg, tak, och golvkonstruktion samt U-värde för dörrar, fönster och ev. portar. Alternativt ladda upp dokument såsom offerter eller specifikationer där detta framgår. Det går också bra att ange U-värde för väggar, tak och golv i detta fält, i annat fall beräknas det av oss utifrån de uppgifter som skickas in. Kom ihåg att referera uppgifterna till de olika delarna om något skiljer sig, detta eftersom vi behöver veta hur stor yta respektive del tar upp. Exempelvis om väggarna har olika tjocklekar på isolering behöver vi veta vilka väggar som har den tjockare eller tunnare isoleringen.

Värmeproduktion och ventilation

Ange typ av värmekälla samt märke och modell. T.ex. "Nibe F730".
Ange ventilationssystem, märke och modell. T.ex. "Flexit Nordic S2".
Exempelvis automatiskt närvaro- och behovsstyrning.

Värmedistribution

Välj "Ja" om samtliga pumpar uppfyller energiklass A.


Ange om huset kommer att förses med elgolvvärme, i exempelvis badrum eller hall.

För valet "Ja" bör åtminstone merparten av byggnadens blandare uppfylla energiklass A.

Övrigt

Ange antalet kvadratmeter som värms upp mer än 10 grader. Garage ingår ej i Atemp. Alternativt ange vilka rum som värms upp (rum med ytor måste framgå på ritningar).
Bifoga ritningar, skisser eller andra dokument såsom A- och K-handlingar, samt offerter eller specifikationer av dörrar och fönster, vilka är nödvändiga för energibalansberäkningen. Flera filer kan laddas upp. Tillåtna filtyper: jpg,jpeg,png,dwg,rvt,zip,rar,pdf,txt