ARKITEKTUR

Vi skapar ditt drömhus likväl som den enkla utbyggnaden. Våra arkitekter och byggnadsingenjörer har ett starkt eget driv, har känsla för detaljer och är noggranna i alla skeden. Dom är prestigelösa lagspelare. Dom lever vår vision – att utveckla och utmana dagens principer.

Kontakta oss!

KONSTRUKTION

Vi konstruerar såväl ditt enkla, som ditt mer komplexa bygg- och anläggningsprojekt. Våra konstruktörer är väl insatta i de utmaningar som dagens höga krav på konstruktion och dimensionering vid bygg- och anläggningsprojekt medför.

Plan- och Bygglagen, EKS och Eurokoderna är dokument som vi arbetar med dagligen och kraven på utförande för betong- och stålkonstruktioner är vår expertis.

Kontakta oss!

BYGGHANDLINGAR

Är ni i behov av bygghandlingar för nybyggnation eller ombyggnation av befintlig byggnad? Vi på Kontrollbolaget hjälper er att ta fram bygghandlingar och kan erbjuda både a-handlingar (arkitektur) och k-handlingar (konstruktion). Vi har arkitekter som deltar i framtagandet av våra a-handlingar.

Kontakta oss!

KONTROLLANSVAR

Vid lov- och anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen 2010:900 ställs det i dag krav på att byggherren skall anlita en certifierad kontrollansvarig som kontrollerar och verifierar att bygg- och anläggningsprojekt uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Med mångårig erfarenhet i kontrollbranschen erbjuder vi KA-tjänster i hela Sverige.

Kontrollbolaget har spjutspetskompetens inom kravställning och kontroll inom kärnkrafts- och processindustrin. I den konventionella byggindustrin arbetar vi dagligen i rollen som certifierad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen.

Läs mer här om KONTROLLANSVARIG – NÄR, HUR OCH VARFÖR?

Kontakta oss!

ENERGIBALANSBERÄKNING

Genom att du enkelt fyller i ett formulär med fakta kring din byggnad, så utför vi en energibalansberäkning som levereras per e-post efter endast 2-5 arbetsdagar till priset 4 995 kr inkl. moms (3 996 kr exkl. moms).

Om du vill göra en beställning – fyll i formuläret här, eller kontakta oss via e-post eller telefon på info@kontrollbolaget.se eller +46 730 50 70 49.

DIGITALT VERKTYG FÖR KRAVSTÄLLNING OCH DIGITAL KONTROLLPLAN

I samarbete med SIS (Swedish Institute of Standards) och SBI (Stålbyggnadsinstitutet) presenterar vi vårt unika kravställningsverktyg QMP1090™.

QMP1090™ är ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra byggkonstruktioner. Det hjälper dig att snabbt skapa en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion. Effektivt och säkert, för stora som små projekt.

Automatiskt till din kravställning kan du sen digitalt generera en kontrollplan med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för ditt projekt.

Genom att kravställa med hjälp av QMP1090 effektiviserar du arbetet med upp till 80 % och sparar mångmiljonbelopp.

Köp licens här!

KRAVSTÄLLNING

Det ställs idag höga krav på konstruktion och dimensionering vid bygg- och anläggningsprojekt för att förhindra personskador och eliminera ekonomiska såväl som miljöbetingade risker.

Plan- och Bygglagen, EKS och Eurokoderna är dokument som vi arbetar med dagligen och kraven på utförande för betong- och stålkonstruktioner är vår expertis.

Vi kravställer, kontrollerar och kvalitetssäkrar tillverkning och utförande av stålkonstruktioner enligt SS-EN 1090-1, -2 och -3.

Kontakta oss!

Den bästa sortens kontroll är den som ger dig som beställare större frihet. Frihet att ägna mer tid åt dina byggprojekt i trygg vetskap om att alla krav runtomkring är säkerställda. Det är exakt vad vi vill ge dig. Dels med hjälp vårt unika digitala verktyg QMP1090™ och dels genom vår kompetens som kvalitetsledare. Att det även innebär åtskilliga miljoner i minskade utgifter, skadar så klart inte heller.

Vill du effektivisera dina kravställningsprocesser? Står du inför en en upphandling och behöver en korrekt kravställning? Är du i behov av rådgivning eller en kontrollansvarig till ett nytt byggprojekt? Kontakta oss!

Låt oss tillsammans revolutionera byggindustrin!