Projekt – Hus på Norrlandet i Gävle

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att ta fram ett par skissförslag. samt bygglovshandlingar till en villa med hiss.