Projekt – Nybyggnation av villa vid havet

Kontrollbolaget har fått uppdrag att hjälpa byggherren att projektera A och K, samt bistå med rollen som Kontrollansvarig för en unik villa vid havet i Gävle.