Projekt – Utbyggnad av arkitektonisk villa

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att projektera A och K, utomhusiljö, samt bistå med rollen som Kontrollansvarig för en underbart arkitektonisk villa i Sundsvall.