Projekt – Fjällhus i bränt trä

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att projektera K, samt bistå med rollen som Kontrollansvarig för en helt fantastisk fjällvilla i Edsåsdalen, Jämtland.