Projekt – Nya balkonger

Kontrollbolaget har fått hjälpa byggherren att ta fram skiss och gestaltning, samt med bygglovhantering, konstruktionsritningar, upphandlingstöd och projektledning.