Projekt – Nybyggnation

Kontrollbolaget har fått, efter ett längre samarbete, ett utökat förtroende inom rollen som Kontrollansvarig