Projekt – Brf Dammen – Fasad- och balkongrenovering

Som stöd till beställaren drev Kontrollbolaget bygglovsprocessen och dialogen med kommun, upprättat rambeskrivning och förfrågningsunderlag för att kvalitetssäkra och effektivisera entreprenaden