Projekt – Fastighetsutveckling

Kontrollbolaget driver planprocessen och utveckling av en fastighet på 76 hektar för fastighetsägarens räkning.