Nyhet: En dag i stället för en vecka!


Nyhet: Kravställ ditt byggprojekt på en dag i stället för en vecka!

Skaffa det senaste digitala verktyget för kravställning och generering av kontrollplan.

QMP1090™ är ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra konstruktioner. Det hjälper dig snabbt att skapa en komplett kravbild och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion. Sen med några knapptryckningar så har du en komplett, skräddarsydd digital kontrollplan för ditt konstruktionsprojekt. Det som i vanliga fall tar en vecka, tar endast en dag med QMP1090™.*

Kravställningen kan göras på en dag i stället för en vecka – effektiviseringsgraden är på minst 80% – och med betydligt bättre kvalitet. Dessutom har man under byggtiden allt tillgängligt hela tiden digitalt och kan enkelt plocka fram de krav som gäller i sin smartphone istället för att behöva gå tillbaka till kontoret och slå i pärmar. 

Applicerar man det här på Sveriges byggindustri, som de senaste åren har omsatt kring 500 miljarder kronor årligen, varav drygt 2 miljarder är kravställningsarbete, och det ger med QMP1090 en besparingspotential för industrin på mer än 1.6 miljarder kronor för Sveriges byggindustri.


Effektiv. Säkert. För stora som små projekt.

* Gäller ett projekteringsprojekt i miljonklassen.
Ett större teknikföretag genomför mellan 2 000 och 3000 projekteringar i miljonklassen per år och utför kravställningsarbete för ca 100 miljoner kronor och det kan likställas med ca 150 stycken heltidsanställda kravställare.