Digital kvalitetssäkring av stålkonstruktioner

VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT FÖRMIDDAGSSEMINARIUM KRING TEMAT KVALITETSSÄKRING OCH REGELEFTERLEVNAD FÖR STÅLKONSTRUKTIONER

Tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet bjuder SIS, Swedish Standards Institute, in till en förmiddag som tar utgångspunkt i byggproduktsförordningen och EN 1090-2 standarden (ny reviderad utgåva 2018), där olika representanter från branschen delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter. Seminariet fokuserar på hur vi kan sammanställa och följa upp krav på ett effektivt sätt med hjälp av bra processer samt med de verktyg som en ökande digitalisering erbjuder. Sista timmen bjuds det på mingellunch där det finns möjlighet till fortsatt diskussion. Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet riktar sig till företag och organisationer som på något sätt berörs av kvalitet och regelefterlevnad för stålkonstruktioner. Det kan exempelvis vara kontrollansvarig, konstruktör, tillverkare, entreprenör och byggnadsinspektör på ett företag eller i offentlig verksamhet, samt alla med intresse i ämnet.

PROGRAM

Standarder för säkert byggande
Nyttan med standarder och standardisering för att uppnå kvalitet och säkerhet. SIS är Sveriges representant i utvecklingen av internationella standarder
thomasidermark100px.jpg
Thomas Idermark
VD, SIS

Krav på CE-märkning och Byggproduktsförordningen

Boverket har både informationsansvar och tillsynsansvar när det kommer till regelefterlevnad av Byggproduktförordningen. För att kunna kvalitetssäkra sina processer är det viktigt att känna till den juridiska kopplingen till tillverkningen.
saraelfvingfotojorgenragnarsson100px.jpg
Sara Elvfing
Boverket

Effektiv kravställning och digitaliseringen som en kvalitetsförbättrare
Kiwa Inspecta är ett Ackrediterat Certifieringsorgan och Kontrollorgan för stålbyggnader. För att få en bra start i projekt är det viktigt att fånga upp alla krav som ställs i en bra specifikation och tydlig kontrollplan.
sofiaeliasson100px.jpg
Sofia Eliasson
Teknik- och affärsutveckling stålbyggnadskontroll, Kiwa Inspecta

Tillverkarens perspektiv – verktyg för kravhantering och kvalitetssäkring
Jimmy Wendin, arbetschef, Sundbergs Smide
Sundbergs Smide i Gävle har sedan 1958 tillverkat stålkonstruktioner och byggprodukter i stål på uppdrag av stora och mindre byggföretag.

Om att digitalisera sitt kontrollplansarbete
Kontrollbolaget har utvecklat stödprogrammet QMP1090 som hjälper konstruktörer och tillverkare att sammanställa och följa upp krav vid beställning och leverans. För att känna en trygghet i att arbeta digitalt är det viktigt att känna till de bakomliggande reglerna.
6186viktorhigh100px.jpg
Viktor Lundin
Inspektions- och provningsingenjör, Kontrollbolaget

Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar i programmet.