Här är funktionen som hjälper dig att enkelt skapa en komplett kontrollplan.


En komplett kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den nya funktionen i det digitala verktyget QMP1090.
Verktyget gör det möjligt att skapa kontrollplaner direkt i systemet, med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för ditt projekt. Även projektspecifika krav och kontrollpunkter kan inkluderas i kontrollplanen med några enkla knapptryckningar.
Detta betyder att det går snabbare än någonsin att ta fram en komplett och skräddarsydd kontrollplan till varje unikt projekt. Du kan specificera vem, vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras samt använda det användarvänliga dokumentet som en check-lista.

När användaren väljer typ av kravställningsrapport så väljer hen samtidigt om en KONTROLLPLAN automatiskt ska genereras för projektet och om kontrollplanen är för tillverkning I VERKSTAD eller PÅ BYGGARBETSPLATS.

Användaren får sen ta del av SAMTLIGA KONTROLLPUNKTER som refereras till hela kravmatrisen och kan själv välja att BOCKA I ELLER UR de kontrollpunkter som hen vill ska inkluderas i kontrollplanen. Användaren kan EDITERA IN EGEN TEXT, samt göra VAL AV INSPEKTIONSMETOD OCH VEM SOM SKA SIGNERA kontrollpunkten. Där finns även möjligheten att lägga till ANPASSADE (t ex specifika kundkrav) KAPITEL med underliggande KONTROLLPUNKTER.

När kontrollplanen ÄR FÄRDIGSTÄLLD och klar för generering så klickar användaren enkelt på GENERERA KONTROLLPLAN och en skräddarsydd kontrollplan, i pdf-format, för projektet genereras.

QMP1090 hjälper dig skapa en omfattande kontrollplan som säkerställer att kraven uppfylls i alla led.

FAKTA KONTROLLPLAN

Kontrollplanen är kanske det viktigaste dokumentet som arbetas fram i ett byggprojekt och som dessutom måste finnas i alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.
Ansvaret ligger hos byggherren och arbetet att ta fram kontrollplanen är tidskrävande och omfattande. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de kontroller, objektspecifikt och i detaljeringsgrad, som krävs för att säkerställa en säker konstruktion. Risken är stor och något missas, och uppfyller inte kontrollplanen byggnadsnämndens krav kan de vägra startbesked, som stoppar arbetet, och tid och pengar går förlorade.

Kontrollplanen ska bland annat specificera vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.