Fullsatt på senaste utbildningen hos SBI

Nästa utbildningstillfälle: 18 september i Göteborg!

Standarden SS-EN 1090-2

Standarden SS-EN 1090-2 är återigen högaktuell med  kommande publicering av en ny version. Det är därför viktigt att stålbyggare, konstruktörer och andra berörda håller sig informerade om kommande ändringar för att i tid anpassa produktion och arbetssätt.

Datum: 2018-09-18 | Sista anmälningsdag: 2018-09-17

Den här heldagskursen i SBI Stålbyggnadsinstitutet och Kontrollbolagets regi, fokuserar på standarden SS-EN 1090-2 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – del 2 Stålkonstruktioner. Men även delar ur Eurokod 3 –Dimensionering av stålkonstruktioner kommer behandlas. De viktigaste ändringarna i SS-EN 1090-2 kommer att sammanfattas och presenteras för att förenkla för ert företags övergång till den nya versionen.

Följande ämnen kommer att behandlas under dagen:

  • Lagar, föreskrifter och standarder
  • Kommande förändringar i SS-EN 1090-2
  • CE-märkning
  • Klassning av konstruktion
  • Krav för tillverkning och utförande
  • Upprättande av kontrollplaner
  • Exempel på föreskrifter på ritning

Kursledare: Viktor Lundin, Kontrollbolaget.

Kostnad: Medlem i SBI eller MVR 4 900 kr övriga 5 900 kr, priserna är exkl. moms men inkluderar lunch och fika.
Tid & plats: 18:e september kl. 09:30-16:30, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg