Digital kvalitetssäkring av stålkonstruktioner

Tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet och Kontrollbolaget bjöd SIS in till ett seminarie den 13 september som tog utgångspunkt i byggproduktsförordningen och EN 1090-2 standarden, ny reviderad utgåva 2018, där olika representanter från branschen delade med sig av sina perspektiv och erfarenheter. Seminariet fokuserade på hur vi kan sammanställa och följa upp krav på ett effektivt sätt med hjälp av bra processer samt med de verktyg som en ökande digitalisering erbjuder. Intresset var stort och seminariet var fullsatt av engagerade deltagare. Många var nyfikna på att prova på SIS QMP1090, ett digitalt verktyg för att arbeta med stålbyggnader som kravställer allt från den konstruerande verksamhetens kvalitetssystem till skruven och bulten ute på arbetsplatsen.