Digitalisering är ett faktum och kan spara miljoner

För de flesta är ”digitalisering” inte ett nytt begrepp, fenomenet har varit på mångas läppar ett bra tag nu och vi hör ordet både på stan, på jobbet, av politikerna och på nyheterna. Trots detta har digitaliseringen av byggbranschen precis tagit sina första steg. Och det är steg som blivit ett faktum och måste realiseras för att branschen ska hänga med i utvecklingen.

Genom att tillämpa digitalisering i verksamheter kan avgörande effektiviseringar och ekonomiska vinningar göras. Detta visar en rapport framtagen av McKinsey i samarbete med Cisco, som Computer Swedens Karin Lindström nyligen publicerat.

I rapporten beskrivs det att automatisering och avancerad dataanalys skulle kunna frigöra mellan 475 och 695 miljarder kronor per år i Sverige från år 2025.

Digitaliseringen ökar överallt och i alla industrier” – Fredrik Fehn, försäljningschef, kundanpassade tjänster, Swedish Standards Institute (SIS).

Uppkoppling, kommunikation och molntjänster beräknas kunna frigöra ytterligare mellan 375 och 705 miljarder kronor årligen. Totalt handlar det om mellan 850 miljarder och 1 400 miljarder kronor varje år.

”Jag vill med kraft sparka in en öppen dörr och slå fast att automatisering och digitalisering är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd”, säger Martin Lundqvist, partner på McKinsey i Sverige.

En digitalisering har märkbart stor ekonomisk effekt när det kommer till samtliga branscher, men störst potential finns i tillverkningsindustrin, där mellan 160 till 220 miljoner kronor kan frigöras, enligt rapporten.

QMP1090® – digitalisering som skapar en positiv ekonomisk effekt.

Vi anser att dold besparing är svårt att realisera och att potential inte är detsamma som att förverkliga. Därför arbetar vi konkret med verktyget QMP1090 som fullt ut förverkligar den potential som finns i byggbranschen och tillverkningsindustrin. Verktyget skapar stor positiv ekonomisk effekt och stor besparing – och det finns mycket att spara in på – inte minst genom effektivare arbetstid och säkrare riskhantering.

Varje projekteringsmiljon innehåller cirka 40 timmars kravställningsarbete. Och det är 40 timmar manuellt kravställningsarbete. Med QMP1090 tar samma process knappt 8 timmar, vilket är en effektivisering på mer än 80 %. Lika stor tidsbesparing ger den nya kontrollplansfunktionen som nu gör det möjligt att skapa kontrollplaner direkt i systemet, med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för ditt projekt.

Vi och vårt verktyg QMP1090 har varit med och startat den digitala revolutionen inom byggindustrin, och 2018 kommer vi att ta den ännu längre.

Läs mer om hur vi tar revolutionen vidare under 2018.