Dalarnas Villa ska förändra framtida byggprocesser

Dalarnas Villa är ett utbildningsprojekt med syfte att öka kompetensen inom byggnadsbranschen. Målet är att nybyggnationer ska byggas på ett mer hållbart sätt för att undvika framtida skador. Bakom idén står Dalarnas försäkringsbolag.

Dalarnas villa är ett utbildningsprojekt på initiativ från Dalarnas Försäkringsbolag. Syftet är att höja kompetensen i byggbranschen för att kunna bygga långsiktigt hållbara byggnader med sund inomhusmiljö där människor ska leva och må bra.

Resultatet från besiktningar visade behovet

Idén till projektet växte fram när Dalarnas Försäkringsbolag sammanställde resultat från besiktningar av nybyggda hus. Det visade att det fanns få nybyggda hus utan anmärkningar, framförallt när det kom till vatteninstallationer.

– Vi har kommit till ett läge där vi ser ett stort behov att, i ett och samma byggprojekt, kunna omsätta våra erfarenheter och idéer till praktiskt genomförande, säger Johan Apel, projektledare, Dalarnas Villa i en intervju på Dalarnas försäkringsbolags hemsida. 

Projektet Dalarnas Villa påbörjades 2017 och har genomförts i etapper för att kunna bjuda in olika grupper och även press till visningar. I somras kunde familjen Pihlblad flytta in i villan där de nu ska bo och leva i fyra år, som en del av projektet. En doktorand kommer tillsammans med Högskolan Dalarna fortsätta forska på huset under den tid som familjen bor där.

 

Skolor involverades i byggprocessen

Dalarnas Villa har byggts tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala byggrelaterade yrkesutbildningar, materialleverantörer, Fiskarhedenvillan, entreprenörer och Byggdialog Dalarna. Målet har varit att göra villan till så brand-, inbrotts- och vattenskadesäker som möjligt för att undvika framtida skador. Samtidigt vill man skapa ett hus med så lite negativ inverkan på miljön som möjligt. 

 

Svanen-märkning

Svanen är en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav på hela byggprocessen. Bland annat kontrolleras byggprodukter, energianvändning, kemiska produkter, utsläpp, avfall och innemiljöfaktorer som är viktiga för miljön och för människors hälsa. Svanen ska vara ett kvitto på att en byggnad är en bra produkt. Idag finns strax över 600 svanen-märkta hus i Sverige och Dalarnas Villa är ett av dem.

Kontrollbolagets styrelseordförande, Pernilla Lundin som även arbetar i styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg (även det ett länsbolag i Länsförsäkringar Gruppen) har följt projektet sporadiskt sedan starten 2017. Så här svarar hon på våra frågor om hållbart byggande.

 

Är det någon del i projektet som du tycker är extra spännande/intressant?

Jag tycker den del av forskningen som kommer att handla om de sociala aspekterna av husets påverkan på individerna som bor där är otroligt spännande och jag ser fram emot att få höra mer när den forskningen är publicerad. 

 

Hur arbetar Kontrollbolaget med hållbart byggande?

Ett hållbart byggande är idag delvis integrerat i vårt arbete inom de olika delarna, arkitektur, konstruktion och kontroll. 

Jag tror dock att vi, som så många andra i branschen, kan fylla på med betydligt mycket mer kunskap om området och ytterligare integrera såväl tanke- som arbetssätt som stödjer ett hållbart byggande från samtliga perspektiv – grön hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Läs mer om projektet HÄR.

Du kanske också är intresserad av...