Beställ energibalansberäkning för enbostadshus

Fyll i formuläret nedan om du önskar göra en beställning av en energibalansberäkning av småhus/enbostadshus.
I energibalansberäkningen ingår U-värdesberäkning, men det går bra att tillägga detta under ”Teknisk beskrivning” om detta redan finns framtaget. Beräkningen utförs med hjälp av TMF Energi från RISE (fd. SP).

Energibalansberäkningen levereras per e-post efter 2-5 dagar.
Pris för en energibalansberäkning är 2 995 kr exkl. moms.

Om du har några frågor eller vill göra en beställning via e-post eller telefon når du oss på info@kontrollbolaget.se eller +46 730 50 70 49.

Beställningsformulär

Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Detta används också för fakturering.

Byggnadsbeskrivning

Fyll i uppgifter om byggnaden nedan. Beskriv byggnaden och de olika konstruktionerna som noggrant som möjligt.


Ange fastighetsbeteckningen för byggnaden. Ex: Söder 1:22
Ange orten för fastigheten.
Ange material och dimensioner för vägg, tak, och golvkonstruktioner samt U-värde för dörrar, fönster och ev. portar. Alternativt ladda upp dokument där detta framgår. Det går också bra att ange U-värde för väggar, tak och golv i detta fält, i annat fall beräknas det av oss.
Ange typ av värmekälla samt märke och modell.
Ange ventilationssystem.
Ange antalet kvadratmeter som värms upp mer än 10 grader. Garage ingår ej i Atemp. Alternativt ange vilka rum som värms upp.
Ange antalet personer som kommer att vistas i byggnaden. Lämna blankt om du är osäker. Om inget anges används schablonvärde i beräkningen.
Bifoga ritningar, skisser eller andra dokument som är nödvändiga för energibalansberäkning. Flera filer kan laddas upp. Tillåtna filtyper: jpg,jpeg,png,dwg,rvt,zip,rar,pdf,txt